Naše cíle

Společnost Sladké Osoblažsko se zavazuje naplňovat společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, konkrétně dlouhodobě nezaměstnané osoby nad 6 měsíců evidence, osoby čerpající dávky hmotné nouze a státní sociální podpory, osoby do 25 let věku a nad 50 let věku v evidenci uchazečů o zaměstnání. Společnost se naplňováním následujících cílů stává sociálním podnikem.

A) Ekonomický prospěch
Společnost se zavazuje alespoň 60% zisku generovaného ze svých podnikatelských aktivit reinvestovat do rozvoje sociálního podniku a dlouhodobě usilovat o ekonomickou udržitelnost sociálního podniku. Manažerské řízení nebude závislé na vlastnících sociálního podniku.

B) Sociální prospěch
Společnost se zavazuje zaměstnávat a sociálně začleňovat dlouhodobě nezaměstnané osoby nad 6 měsíců evidence, osoby čerpající dávky hmotné nouze a státní sociální podpory, osoby do 25 let věku a nad 50 let věku v evidenci uchazečů o zaměstnání. Společnost bude zaměstnávat alespoň 40% svých zaměstnanců uvedené cílové skupiny osob znevýhodněných na trhu práce a bude podporovat jejich pracovní rozvoj. Společnost se zavazuje k účasti svých zaměstnanců na směrování a rozvoji sociálního podniku.

C) Environmentální prospěch
Společnost se zavazuje ve svých činnostech dodržovat ekologické zásady – třídit odpad, využívat úsporné zdroje energie, efektivně nakládat se spotřebním materiálem a energiemi.

D) Místní prospěch
Společnost se orientuje na místní a regionální potřeby Osoblažska a přednostně využívá místní zdroje v podobě zaměstnávání místních obyvatel a nákupu od místních či regionálních dodavatelů. Společnost se zavazuje participovat na rozvoji Osoblažska a podporovat smysl pro sociální zodpovědnost místních a regionálních aktérů (veřejné instituce, poskytovatelé sociálních a návazných služeb, školy, soukromé podnikatelské subjekty, neziskové organizace).

Komentáře

  1. During the years we’ve seen opponents attempting to scale up solely to tumble down the next yr. These video games use the Coin Master loop however with a unique core. Bingo video games as a whole grew 13% in terms of|when it comes to|by way of} total revenues and achieved 17% more downloads final yr 바카라사이트 than the yr before. Poker / Card Games have a longer average session size and a large portion of users play for more than 10 minutes per session.

    OdpovědětVymazat
  2. Free games supply unlimited play, and are great for build up your skills and making an attempt out new games. Real cash play nevertheless unlocks money winnings, recreation variants and bonuses out there. To allow you to resolve what’s best for you, we’ve gone via the professionals and cons below. This payout is technically typically recognized as a jackpot and might be} value something from a amount of dollars to a couple million dollars. Only if all our necessities for legit on-line casinos are 퍼스트카지노 met will we listing the platform that you just can|so as to|to find a way to} gamble with real cash. Real on-line casinos are only legit in the event that they} real cash on-line casino canada preserve a legitimate license from a good playing institution.

    OdpovědětVymazat
  3. Even skilled gamers play this at no cost to get to 토토사이트 grips with the payouts on this kind. This web based software will analyze any pay table for a lot of} types of video poker video games. Although not mathematically good, a video poker technique considers the anticipated return for each hand. All the same, an excellent poker tactic should be practical enough to be used in a on line casino; that means accuracy is typically sacrificed for the sake of feasibility.

    OdpovědětVymazat

Okomentovat

Oblíbené příspěvky