Naše cíle

Společnost Sladké Osoblažsko se zavazuje naplňovat společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce, konkrétně dlouhodobě nezaměstnané osoby nad 6 měsíců evidence, osoby čerpající dávky hmotné nouze a státní sociální podpory, osoby do 25 let věku a nad 50 let věku v evidenci uchazečů o zaměstnání. Společnost se naplňováním následujících cílů stává sociálním podnikem.

A) Ekonomický prospěch
Společnost se zavazuje alespoň 60% zisku generovaného ze svých podnikatelských aktivit reinvestovat do rozvoje sociálního podniku a dlouhodobě usilovat o ekonomickou udržitelnost sociálního podniku. Manažerské řízení nebude závislé na vlastnících sociálního podniku.

B) Sociální prospěch
Společnost se zavazuje zaměstnávat a sociálně začleňovat dlouhodobě nezaměstnané osoby nad 6 měsíců evidence, osoby čerpající dávky hmotné nouze a státní sociální podpory, osoby do 25 let věku a nad 50 let věku v evidenci uchazečů o zaměstnání. Společnost bude zaměstnávat alespoň 40% svých zaměstnanců uvedené cílové skupiny osob znevýhodněných na trhu práce a bude podporovat jejich pracovní rozvoj. Společnost se zavazuje k účasti svých zaměstnanců na směrování a rozvoji sociálního podniku.

C) Environmentální prospěch
Společnost se zavazuje ve svých činnostech dodržovat ekologické zásady – třídit odpad, využívat úsporné zdroje energie, efektivně nakládat se spotřebním materiálem a energiemi.

D) Místní prospěch
Společnost se orientuje na místní a regionální potřeby Osoblažska a přednostně využívá místní zdroje v podobě zaměstnávání místních obyvatel a nákupu od místních či regionálních dodavatelů. Společnost se zavazuje participovat na rozvoji Osoblažska a podporovat smysl pro sociální zodpovědnost místních a regionálních aktérů (veřejné instituce, poskytovatelé sociálních a návazných služeb, školy, soukromé podnikatelské subjekty, neziskové organizace).

Komentáře

Oblíbené příspěvky